Info om kurser

 

Kursledaren:

Minaj M-Wedefalk, leg sjukgymnast, MSc
Upphovsrättsinnehavare för TIPPA och kursansvarig

kontakt@tippa-info.se

 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till leg sjukgymnaster / leg fysioterapeuter och leg arbetsterapeuter vilka arbetar i utredning- / rehabiliteringsteam inom hälso-sjukvården, företagshälsovård eller genom remiss från behandlande läkaren ska bedöma patientens / individens fysiska aktivitetsförmåga . 

Utifrån kvalitetssäkringsperspektiv ska de som vill använda TIPPA ha genomgått denna utbildning.

Syftet:

Syftet med utbildningen är att lära sig det praktiska standardiserade genomförandet av TIPPA-instrumentet för att kunna hålla det tankesättet och instruktionerna som finns i metoden samt lära sig analysera TIPPA-profilen och öva dokumentation.

OBS: TIPPA är endast en del av olika moment som ingår vid kartläggning av fysiska aktivitetsförmåga. 

Antal deltagare:

9 personer (deltagarna ska ha oömma kläder och promenadskor på sig).

Innehåll:

Kursen hålls i ett högt tempo!   Kursinnehållet är komprimerat och upplevs som något stressande. Med anledning härav översänds en del av materialet att ta del av c:a en vecka före kursen för att förbereda sig.

Vikten läggs på manualen d v s hur man ska testa en individ / patient… och för detta ändamål finns det möjlighet att träna praktiskt i mindre grupper, lära sig göra en profil och kunna analysera en patients profil. Kort genomgång i journalföring och bedömning.

Omfattning och Tid:

En dag   t ex  8.30-16.30.

Avgift för 2020:

6260:- /deltagare exklusive 25% moms. I priset ingår TIPPA-manual, fika och lunch. Var god ange faktura-mottagare och faktura-adress i samband med din/er anmälan.

Anmälan:

Först till kvarn-princip gäller. Anmälan är bindande.
Anmälan görs till kursledaren för respektive datum enligt meny för Kurser.

* Information om kurslokal och kommunikation skickas efter bekräftelsen för deltagandet.