Info om distans-utbildning för TIPPA Vt-2021

Med erfarenhet av distansutbildning hösten 2020 gällande TIPPA-instrument genom utskick av materialet till deltagarna och deras självstudie innan samtal per Skype, ser jag det nu att det inte var tillräckligt och det tog lång tid tills flertalet av deltagarna gjorde sina tester för att skicka protokoll och profilen till undertecknad.

Under innehavande termin avser jag att hålla grupp-utbildning online i två halvdagar i följd, per utbildning. Anledningen är att deltagarna i god tid ska kunna boka en patient eller en av kollegorna för att testa vid första dagen på eftermiddag och skicka testprotokollen och profilen till mig per e-post samma dag.

Nästa halvdag går jag igenom resten av manualen och ges tid till frågor och svar.

Efter det att ansökan är betald skickas länken för att kopplas till den angivna tiden ”online”.  Deltagande i detta möte är obligatorisk. Förstås skickar jag TIPPA-manualen i god tid till deltagarna så att vi kan bläddra tillsammans vid mötet online.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till följande yrkesgrupper: leg sjukgymnaster / leg fysioterapeuter / leg arbetsterapeuter eller leg yrkesgrupp med motsvarande kunskap om kroppen, vilka arbetar  med utredning- / rehabilitering inom hälso-sjukvården och företagshälsovård  för att bedöma patientens / individens fysiska förmåga . 

Utifrån ett  kvalitetssäkringsperspektiv ska de som vill använda TIPPA ha genomgått denna utbildning och erhållit kursintyg.

Syftet: 

Syftet med utbildningen är att lära sig det praktiska standardiserade genomförandet av TIPPA-instrumentet för att kunna hålla det tankesättet och instruktionerna som finns i metoden samt lära sig analysera TIPPA-profilen och öva på att formulera remiss-svar.

OBS: TIPPA är endast en del av olika moment som ingår vid kartläggning av fysisk aktivitetsförmåga. 

Antal deltagare:

Totalt per kurs-tillfälle 8-10 personer.

Vikten läggs på manualen d v s hur man ska testa en individen / patienten, lära sig göra en profil och kunna analysera en profil. Kort genomgång i journalföring och bedömning.

Omfattning 

1,5 dag.  Kursintyg skickas senare.

Avgift för 2021:

5000:- / per deltagare exklusive 25% moms. I priset ingår en TIPPA-manual, 

Var god ange faktura-mottagare och faktura-adress i samband med din/er anmälan.

Kursdatum:

Planeras    25-26 februari,     18-19 mars (beror på om de blir fulla eller ej) 

 Anmälan är bindande.

Kursledaren

Minaj M-Wedefalk, leg sjukgymnast, MSc
Upphovsrättsinnehavare för TIPPA och kursansvarig

Minaj kan delegera uppgiften till andra personer som har erfarenhet av att använda TIPPA och varit kursledare för TIPPA.