Förberedelse före TIPPA-utbildning

Alla deltagare bör informeras att läsa artikeln i Nordisk Fysioterpi 2004;8:74-83.

Det behövs bord och stolar så att deltagarna kan sitta bekvämt och ha manualen framför sig vid teoridelen på förmiddag och eget arbete på eftermiddag.

En Projektor, en overheadapparat och en skrivtavla för teoridelen är nödvandig.
Det går bra att ha både teori och praktiska moment i samma utrymme t ex i en gym-sal. Alternativt ett stort konferensrum eller två stora rum i närheten.

FÖR DET PRAKTISKA ARBETET BEHÖVS:

Läs mer på sidan Materiallista