Materiallista

Materiallista + utrymme för TIPPA

Utrymme

En korridor minst 20 m lång ( om det finns längre för normalgång är bättre) med tydlig markering för start och slut. Markera med tejp på golvlisten var 5:e meter.  Synliga streckmarkeringar ska finnas på golv vid start och slut.

Trappa med 10-20 steg ev med räcke. (vid saknad av närliggande trappa kan detta utgå )!

Ett rum c:a 2×3 m avsett för de övriga aktiviteterna i TIPPA. Både sjukgymnast och patient ska vara ostörda under genomförandet av TIPPA.

Material:

Följ angivet standardmått enligt TIPPA-manualen.

pallStol utan armstöd

En pall med 25 cm höjd och en yta på 37×37 cm (den heter gymnastikpall 25 cm höjd hos medema.se) (OBS! ej step-up bräda!)

En Martins vigorimeter www.medema.se. Grippit apparat (Om verksamheten har en sådan. Det finns ej längre för inköp!). Annan typ av reliabel handdynamometer ex.vis Jamar går också bra. Se förklaringen ang graderingssystemet för detta i Manualen för TIPPA.

VigorimeterGrippitHanddynamometer - Jamar

En stol utan armstöd med 44 cm höjd.

En whiteboard tavla c:a 90 cm bred och 60 cm höjd upphängd på en vägg med några pennor och sudd i närheten.

En bokhylla minst 50-60 cm bredd, 20-30 cm djup och c:a 180 cm höjd med minst 4 hyllplan på 50 cm, 80 cm, 133 cm och 150 cm höjd. Bra om möjlighet finns för att flytta hyllplan.

På det lägsta hyllplanet ska finnas 8st hantlar med bra handtag
0.5 kg ,1 kg, 1,5 kg, 2 kg , 2,5 kg , 3 kg , 4 kg , 5 kg. En av varje. Hantlarna markeras med A för 0,5 kg, B för 1 kg o s v till H för 5 kg.

Melonboll

Rekommenderas i första hand ifyllda melonbollar från www.aquaprodukter.se enligt ovanstående viktangivelse.

Alternativ –  genom www.varsam.se. Här finns inte vikt på 2,5 kg. Hantlarna är plastade i olika färger.

Om man använder andra typer hantlar (dock ej stavformade ) och behöver ha en 2,5 kg hantel kan söka genom webben t.ex på gymkompaniet.se/traningsredskap/hantlar  då väljer man Gummerade hantlar på 2,5 kg.

Viktangivelsen ska täckas med en liten teip och markeras i ordning med A-H tex 0,5 kg = A o s v.    

Ett bord med 80 cm höjd.

drickaback

På bordet ska finnas en drickaback eller liknande med bra handgrepp (c:a 48×28 cm) med 3 fyllda flaskor eller 7 tumma flaskor alternativ en sandsäck (lådan + flaskor eller sandsäck ska väga c:a 3,4 kg totalt)  Ett antal viktmanschetter på 0.5- 1- 1.5- 2- 3- 4 kg ska vara på bordet.
Alternativ : Samma vikter från hyllan kan användas.

En dual timer som har både uppåt och nedåt räkningsform (kan skaffas t ex på www.clasohlson.se ) 
En VAS-linjal (kan köpas från Medema)
En miniräknare.
Ett underlägg (för att hålla protokollet på under arbetet)