Uppföljning

Alla kurser är inställda p.g.a akut ohälsa

De som har pågående ärende kommer få besked per mail.

Uppföljningstillfälle för TIPPA-användare!

De som har deltagit i TIPPA-utbildning och använder den i sina verksamheter är välkomna att kontakta mig vid behov av en uppföljning utifrån deras frågor vid användning av TIPPA.

För närvarande kan uppföljningen göras för 1-2 personer i samma verksasmhet per mail och ev Skype.

En arvode på 1250:- för 1-2 personer och 1900:- för 3 personer  exklusive 25% moms.

kontakt@tippa-info.se

Minaj M-Wedefalk
Ansvarig för TIPPA