Utvärdering

Några utvärderingar vid utbildningstillfällen:

Kursen som helhet: ”Välplanerad, tydlig och överskådlig”
”Kursmaterialet är mycket tydligt och utförligt”
”Bra upplagt med väl avvägning mellan praktik och teori”
”Värdefullt att få själv bli testad och prova aktiviteterna”
”Bra med fokus på det praktiska eftersom det är ett praktiskt instrument. Repetition 3 ggr fungerar bra”
”Allt var bra eftersom du tänkt igenom allt i detalj”

Några återkopplingar efter användning av TIPPA-instrumentet:

”Det fungerar nu fint med TIPPA – suveränt funktionellt!”
”Metoden är mycket användbar”
”Företagets sjukgymnaster använder TIPPA som funktionsbedömning och som rehabläkare har jag tyckt att detta har varit det bästa vi (hittills) har som bedömningsinstrument”
”Detta (TIPPA) respekteras av patienterna. Är diskriminerande så ger patient bekräftelse på vad som inte går, men visar oftast på att ingen är ett kronvrak. Diskussionen hamnar mer på vart på skalan man är…”